Rodzice są pełnoprawnymi partnerami naszej społeczności i mają realny wpływ na działalność przedszkola poprzez:

 • udział w planowaniu i organizacji działań edukacyjnych przedszkola,
 • udział w Dniach Adaptacyjnych,
 • udział w warsztatach dla Rodziców mających na celu poznanie metod pracy z dziećmi i wspomaganie ich rozwoju
 • udział w zebraniach ogólnych i grupowych,
 • udział w konsultacjach,
 • udział w zajęciach otwartych,
 • wspólne świętowanie z okazji uroczystości rodzinnych i imprez okolicznościowych,
 • spotkania ze specjalistami
 • wspólne rodzinne zabawy, festyny
 • przygotowanie i przedstawienie przez rodziców inscenizacji dla dzieci („Rodzic-aktorem”),
 • prezentacja przez rodziców określonych umiejętności i zawodów dzieciom („Rodzic w roli nauczyciela”) –
 • udział w programie „Cała Polska czyta dzieciom”
 • udział rodziców w akcjach charytatywnych organizowanych przedszkole na rzecz innych dzieci i instytucji,
 • aktywny udział rodziców dzieci 6-letnich w uroczystym zakończeniu edukacji przedszkolnej.