CZERWIEC

Tematyka kompleksowa:

 1. „Dzieci to My” realizacja 03.06 – 07.06.2024 r.
 2. „Nadchodzi lato – co Ty na to?” realizacja 10.06 – 14.06.2024 r.
 3. „Góry, morze, wieś, jezioro, gdzie rodzice nas zabiorą?” realizacja 17.06 – 21.06.2024 r.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Będziemy cieszyć się z bycia dziećmi. Uczestniczyć w zaplanowanych spotkaniach m.in.
  w mobilnym planetarium, z animatorem zabaw, w salonie zabaw.
 • Będziemy mówić o nowej porze roku – lecie i wakacyjnych wyjazdach.
 • Będziemy uświadamiać sobie konieczność przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim.
 • Będziemy wyrabiać umiejętność słuchania i śpiewania piosenek.
 • Będziemy rozwijać umiejętności ruchowe przez zabawy i ćwiczenia organizowane przez
  nauczyciela i samorzutne.
 • Będziemy rozwijać umiejętności matematyczne – umiejętność liczenia, grupowania przedmiotów/ elementów wg określonego kryterium, rozwijać orientację w schemacie ciała i kierunkową.
 • Będziemy rozwijać sprawność manualną, kreatywność i inwencję twórczą podczas zabaw
  plastycznych, manipulacyjno – konstrukcyjnych z wykorzystaniem różnych materiałów.
 • Będziemy uczyć się wyrażania siebie, własnych uczuć, myśli w różnych formach ekspresji.

Piosenka, którą poznamy:

„Czas wakacji”

Tato, tato to już lato,
morze, plaża wzywa nas.
Mamo, mamo wstańmy rano
Na wakacje jedźmy czas.

Ref. To wakacji 3x czas,
bo wakacje 2x
cieszą wszystkich nas.

Tato, tato co ty na to?
Żeby namiot zabrać też.
Mamo, mamo chcę tak samo
Jak ty zmieniać w słońce deszcz.