CZERWIEC

Tematyka kompleksowa:

 1. ,,Święto dzieci”  realizacja 03.06 – 07.06.2024 r.
 2. ,,Czym podróżujemy?”  realizacja10.06 – 14.06.2024 r.
 3. ,,Wakacje tuż, tuż”  realizacja 17.06  – 21.06.2024 r.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 • Przejawianie oznak życzliwości, dobroci, koleżeństwa wobec innych dzieci.
 • Kulturalne odnoszenie się do siebie.
 • Rozwijanie umiejętności pracy i zabawy w zespole.
 • Poszerzanie wiedzy na temat różnego typu pojazdu.
 • Poznanie cech charakterystycznych nowej pory roku.
 • Uświadamianie sobie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim w okresie letnich zabaw.
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych – umiejętność liczenia, grupowania przedmiotów/ elementów wg określonego kryterium, a także orientacji w schemacie ciała.
 • Rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci, poprzez połączenie wrażeń słuchowych, wzrokowych, ruchowych i dotykowych.
 • Rozwijanie umiejętności pokonywania trudności o charakterze umysłowym.