MAJ

Tematyka kompleksowa:

1. „Kosmiczne podróże” – realizacja 06.05.2024r. – 10.05.2024 r.
2. „Muzyka wokół nas” – realizacja 13.05.2024 r. – 17.05.2024 r.
3. „Moja rodzina” – realizacja 20.05.2024 r. – 24.05.2024 r.
4. „Mieszkańcy łąki” – realizacja 27.05.2024 r.- 31..05.2024 r.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

Dzieci będą:

  • Wprowadzenie liter: ,,Z”, ,, P”, ,,F”.
  • Kształtowanie słuchu fonematycznego.
  • Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie przeliczania, wykonywania prostych operacji matematycznych, klasyfikowania.
  • Rozwijanie myślenia logicznego.
  • Kształtowanie słuchu muzycznego.
  • Rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni twórczej.
  • Stwarzanie warunków do ekspresji twórczej
  • Rozwijanie sprawności fizycznej.
  • Poszerzanie wiadomości na temat kraju i środowiska przyrodniczego.
  • Uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty.

Piosenka i wiersz, jakie poznamy:

Wiersz  ,,Moja mama”- D. Kossakowska

Uśmiech mojej mamy najpiękniejszy w świecie.
Drugiej takiej samej nigdzie nie znajdziecie.
Moja mama lubi , skakać przez kałuże,
Kiedy z nieba lecą, krople deszczu duże.
Moja mama lubi , rano kiedy wstanie,

Zrobić swoim dzieciom przepyszne śniadanie.
Moja lubi śpiewać różne kołysanki
O gwiazdach na niebie i o kocie Hanki.
A moja mamusia jest bardzo kochana,
Przytula mnie czule wieczorem i z rana.
Wszystkie nasze mamy mocno nas kochają.
Uśmiech , czułe serce dla swych dzieci mają.
Więc my dzisiaj razem życzenia składamy.
Niechaj w zdrowiu, szczęściu żyją nasze mamy.

Piosenka

,,Moja mama i mój tata”

1. Kto do przedszkola mnie zaprowadzi?
Kto na wszystko coś zawsze poradzi?
Kto upiecze tort na urodziny?
Z kim najlepiej się razem bawimy?
Kto opowie bajkę zanim zasnę?
To mama, to mama , no jasne!
Ref. Bo moja mama najlepsza jest przecież,
I kocham ja bardzo, najbardziej na świecie,
Pocieszy, przytuli i ładnie się śmieje,
Przy mamie świat cały pięknieje.
2. Kto na sanki zimą mnie zabierze?
Kto mnie nauczy jeździć na rowerze?
Z kim gram w piłkę i lepię bałwana?
Kto ma siłę wziąć mnie na barana?
Kto przeczyta książkę nim zasnę?
To tata, to tata , no jasne!
Ref. Bo mój tata najelpszy jest przecież,
I kocham go bardzo, najbardziej na świecie
Pocieszy, przytuli i ładnie się śmieje,
Przy tacie świat cały pieknieje.
3. Z kim pojechać chcę latem nad morze?
Kto zawiązać buciki pomoże?

Komu mogę opowiedzieć wszystko?
I najlepiej , gdy jest zawsze blisko?
Z kim obejrzę bajkę zanim zasnę?
I z mamą i z tatą , no jasne!
Ref. Bo moi rodzice najlepsi są przecież,
I kocham ich bardzo , najbardziej na świecie,
Gdy mama się śmieje i tata się śmieje,
To wokół świat cały pięknieje.