MAJ

Tematyka kompleksowa:

1. „Dzielni strażacy” 06.05.2024r. – 10.05.2024r.
2. „Moja rodzina” 13.05.2024r. – 17.05.2024r.
3. „Dzień Dziecka” 20.05.2024r. – 24.05.2024r.
4. „Co piszczy w trawie?” 27.05.2024r. – 31.025.2024r.

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

  • budzenie szacunku dla pracy strażaków, rozpoznawanie i nazywanie przedmiotów niezbędnych do pracy strażakom: ćwiczenie szybkiej i właściwej reakcji w sytuacji zagrożenia i wzbogacenie wiedzy przedszkolaków na temat bezpiecznego zachowania się w domu i w przedszkolu,
  • kształtowanie umiejętności liczenia w dostępnym dla dziecka zakresie. Stosowanie liczebników porządkowych: kształtowanie świadomości własnego ciała ze szczególnym uwzględnieniem jego symetrii i różnicowania lewej i prawej strony: zwrócenie uwagi na właściwy kierunek kreślenia linii oraz prawidłowe trzymanie kredki; umiejętności wychwytywania związków między pozornie różnymi przedmiotami lub pojęciami; rozwijanie umiejętności logicznego kojarzenia faktów pokazywanych na obrazkach,
  • kształcenie wypowiedzi wielozdaniowych związanych z ilustracjami; zachęcenie dzieci do zadawania pytań i udzielania odpowiedzi; nabywanie umiejętności analizowania treści utworu, określanie i nazywanie emocji; przestrzeganie ustalonych zasad, próby samodzielnego rozwiązywania zaistniałych konfliktów poprzez rozmowę; kształcenie słuchu fonematycznego i spostrzegawczości; rozwijanie umiejętności udzielania odpowiedzi na zadane pytanie nauczyciela; kształcenie inwencji twórczej oraz zachęcenie dzieci do zabaw słownych; zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi pod względem gramatycznym,
  • określanie roli poszczególnych członków rodziny; wymienianie i nazywanie członków rodziny; orientowanie się w koneksjach rodzinnych; wypowiadanie się nt. prac domowych domowników; utrwalanie uczucia, że jest się ważne i kochane w swojej rodzinie; budzenie świadomości, że każda rodzina jest wyjątkowa i niepowtarzalna, najważniejsza,
  • zwrócenie uwagi na to, iż z prawami dziecka wiążą się także obowiązki, przypomnienie wspólnie przyjętych zasad – Kodeksu Przedszkolaka; określanie i nazywanie emocji tj. radość, złość, smutek i zdziwienie; wspólne wypracowanie sposobów radzenia sobie ze złym humorem – złością; rozwijanie zdolności do obdarzania uwagą innych i do niewerbalnego porozumiewania się; wdrażanie dzieci do sprawiania radości innym, empatii, do zachowania równowagi między braniem a dawaniem;
  • zachęcenie do wyrażania swojego zdania na określony temat z poszanowaniem innego zdania, godności innych; uświadomienie dzieciom kim jest przyjaciel,
  • zmysłowe spostrzeganie otoczenia jako przygotowanie do lepszego poznawania środowiska; zwrócenie uwagi na rolę biedronek w przyrodzie, jej wygląd; rozwijanie aktywności twórczej podczas rozwiązywania zagadek w powiązaniu z posiadaną wiedzą; utrwalenie nazw i wyglądu niektórych mieszkańców łąki, zwrócenie uwagi na ochronę niektórych owadów; kształcenie prawidłowej reakcji na owady,
  • zapoznanie dzieci z utworami muzyki klasycznej E. Griega i P. Czajkowskiego, rozwijanie zainteresowań muzyką oraz kształtowanie trwałych nawyków,
  • zwrócenie uwagi na kolejność zdejmowania poszczególnych części garderoby oraz umieszczenie ich w odpowiednim miejscu w szatni,
  • rozwijanie ogólnej sprawności, zwinności fizycznej.

Piosenka i wiersz, które poznamy:

Wiersz pt. 

Piosenka pt.