1. Przedszkole Miejskie nr 12 im. Władysława Szafera w Toruniu jest jednostką budżetową nie posiadającą osobowości prawnej.
  2. Organem prowadzącym jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia (Gmina m. Toruń).
  3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.