Zapraszamy do kontaktowania się z przedstawicielami Głównej Rady Rodziców, jeśli macie Państwo kwestie do omówienia, pytania, propozycje dotyczące inicjatyw rodziców.

GŁÓWNA RADA RODZICÓW: glownaradarodzicowpm12torun@gmail.com