MARZEC

Tematyka kompleksowa:

 1. „Wiosenne porządki” realizacja 04.03- 08.03.2024 r.
 2. „Wiosna tuż, tuż” realizacja 11.03 – 15.03.2024 r.
 3. „Kolory wiosny” realizacja 18.03 – 22.03.2024 r.
 4.  „Wielkanocne tradycje” realizacja 25.03 – 29.03.2024 r.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

Dzieci będą:

 • umożliwienie dzieciom obcowania z przyrodą w sposób czynny,
 • budzenie u dzieci wrażliwości estetycznych w kontaktach z przyrodą,
 • poznanie przez dzieci pierwszych oznak wiosny,
 • zapoznanie z ludowymi tradycjami dotyczącymi pożegnania zimy i powitania wiosny,
 • określanie przez dzieci pogody i typowych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny,
 • branie udziału w zabawach pokonując nieśmiałość oraz wypowiadanie się własnymi słowami w kontaktach indywidualnych i zespołowych,
 • rozwijanie zasobów słownika biernego i czynnego,
 • wypowiadanie się na temat obrazków o odpowiednim stopniu trudności,
 • uczenie się budowania poprawnych, prostych i zrozumiałych zdań,
 • rozwijanie sprawności ruchowej poprzez zestawy zabaw ruchowych,
 • obcowanie z wytworami sztuki ludowej związanej z tradycją Świąt Wielkanocnych.

Wiersz, który poznamy:

„Kwiaty wiosny” /B. Forma/
Krokus, hiacynt i tulipan
wiosnę chciały dziś powitać.
Wdzięcznie wszystkim się kłaniają
między sobą coś szeptają.
Nagle deszczyk je podlewa,
miło szumią wkoło drzewa.
Do słoneczka główki wznoszą
o promyki ciepłe proszą.

!