LUTY

Tematyka kompleksowa:

 1. ,,Wesoły karnawał” realizacja 01.02 – 07.02.2024
 2. ,,Wisła – polska rzeka” realizacja 08.02 – 14.02.2024
 3. ,,Sztuka wokół nas” realizacja 15.02 – 21.01.2024
 4. ,,Dbamy o zdrowie” realizacja 22.02 – 28.02.2024
 5. ,,Jak dawniej było?” realizacja 29.02 -01.03.2024

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:

 •  Doskonalenie umiejętności wypowiedzi oraz bogacenie słownika czynnego dzieci.
 • Tworzenie prac plastycznych inspirowanych słowem mówionym.
 • Słuchanie utworów muzycznych i literackich.
 • Kształtowanie postawy pracy w grupie.
 • Rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez słuchanie poleceń i pytań. nauczyciela, wypowiadanie się na określony temat.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji wzrokowo –ruchowej i poczucia rytmu,
 • Doskonalenie umiejętności prezentowania swoich zdolności na forum grupy.
 • Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec zwierząt domowych.
 • Uwrażliwienie na naturalne piękno zimy i zimowego krajobrazu.
 • Poznanie krajobrazu biegunów ziemi.
 • Rozbudzanie zainteresowania sztuką.
 • Poznanie znaczenia słów „portret”, „rzeźba”.
 • Poznawanie podstawowych zasad zdrowego trybu życia.
 • Rozpoznawanie i odtwarzanie rytmów matematycznych.
 • Nazywanie części garderoby i dobieranie ubrań stosownie do pogody.

Piosenki, które poznamy:

„Tak się zachmurzyło”

1.Tak się zachmurzyło.

słonko się ukryło,

pada, pada śnieżek biały,

dawno go nie było. bis

2.Chodźmy na saneczki,

chłopcy i dzieweczki,

pojedziemy wszyscy razem

z wysokiej góreczki. bis

3.Pędzimy, pędzimy

nic się nie boimy,

aż tu nagle bęc, na śnieżek

i wszyscy leżymy.

„Zdrowym być”

1. Mleko, jogurt lub kefirek

na śniadanie trzeba pić.

Ref. To jest bardzo, bardzo ważne,

żeby zdrowym dzieckiem być! bis

2. Zaprzyjaźnić się z marchewką,

i z jabłuszkiem w zgodzie żyć.

Ref. To jest bardzo, bardzo ważne…

3. Po zabawie, przed jedzeniem

trzeba zawsze ręce myć.

Ref. To jest bardzo, bardzo ważne…