Szanowni Państwo!

W środę, 19 czerwca 2024 roku o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci, które od września rozpoczną edukację w Przedszkolu Miejskim nr 12 w Toruniu. Na spotkaniu będą mogli Państwo otrzymać informacje na temat przynależności dzieci do grup przedszkolnych, terminów spotkań adaptacyjnych oraz ważnych spraw dotyczących organizacji pracy przedszkola w nowym roku szkolnym. Zebranie potrwa ok. 60 min.

Spotkanie odbędzie się w budynku głównym przedszkola – wejście od strony SP14.

W spotkaniu biorą udział wyłącznie osoby dorosłe – rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

Serdecznie zapraszamy!

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „WAKACYJNE MARZENIA”

W dniach od 14 do 22 maja 2024r. odbył się wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny
pt. ,,Wakacyjne marzenia”, celem konkursu było:

 • Rozwijanie kreatywności i wyobraźni uczestników konkursu,
 • Rozwijanie zdolności i umiejętności plastycznych u dzieci,
 • Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej u dzieci

Prace były oceniane pod względem samodzielności, pomysłowości i estetyki ich wykonania.

Wyniki konkursu:

Kategoria wiekowa 3-4 latki:

I miejsce – Marcel Drążek

II miejsce  – Nina Romanowska

III miejsce – Marianna Majewska

Wyróżnienia:  Nadia Gralak, Michalina Jasińska, Hanna Krajniak, Kornelia Nidzgorska

Kategoria wiekowa 5-6 latki:

I miejsce – Kalina Szafrańska

II miejsce  – Nel Romanowska

III miejsce – Marcelina Dauksza

Wyróżnienia:   Oliwia Dąbrowska, Nikola Horka, Gabriela Makowska, Michalina Iwanowska

Laureaci  konkursu otrzymali gratulacje, brawa , dyplomy i nagrody.

 

Wszystkim uczestnikom  konkursu serdecznie gratulujemy zaangażowania. Bardzo dziękujemy za udział w naszej zabawie konkursowej i życzymy spełnienia wakacyjnych marzeń.

Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami na wystawę prac konkursowych w holu budynku głównego naszego Przedszkola.

Organizatorki konkursu:

Monika Lutowska,

Małgorzata Skubisz

PROCEDURA ODWOŁAWCZA W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2024/2025  

 

W dniu 18 kwietnia 2024 r. do godz. 12.00 zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025.

W przypadku nieprzyjęcia kandydata do przedszkola rodzic ma prawo skorzystać z procedury odwoławczej opisanej w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).

Uwzględniając procedurę odwoławczą i tegoroczne terminy postępowań rekrutacyjnych określone w  załączniku nr 1 do zarządzenia nr 11 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025:

 • do 22 kwietnia 2024 r., tj. w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do tego przedszkola,
 • uzasadnienie komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 • dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania, na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

W przypadku nieprzyjęcia  kandydata do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Strzałowej 15, wniosek o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata składa się do komisji rekrutacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 11 w Toruniu, z siedzibą przy ul. Niesiołowskiego 4.

Deszczowa pogoda nie przeszkodziła nam w powitaniu wiosny. Było wiosennie, kolorowo i radośnie.

Nasze przedszkole na znak solidarności z osobami niepełnosprawnymi wzięło udział w akcjach „Wyjątkowa skarpetka” oraz „Puszczam oczko”.

Informujemy, że zebrane podczas kiermaszu świątecznego środki pieniężne zostały przeznaczone w całości przez Główną Radę Rodziców na zakup następującego sprzętu sportowego:

Piłki do gry w piłkę nożną – 10 szt.

Pachołki do gry – 30 szt.

Pachołki treningowe – 2 zestawy

Woreczki z grochem – 100 szt.

Hula-hop – 20 szt.

Chusty animacyjne typu klanza (3m) – 2 szt.

Ścieżki sensoryczne – 2 zestawy

Gumy animacyjne – 3 szt.

Dodatkowo, zostały zakupione obręcze gimnastyczne (24 szt.) oraz worki do skakania (3 zestawy) w łącznej kwocie 636 zł.

Sprzęt sportowy będzie jest do dyspozycji wszystkich grup.

9 listopada nasze przedszkolaki z grupy Krasnali wybrały się z wizytą do Prezydenta Miasta Torunia do Urzędu Miasta. Spotkanie dotyczyło zbliżającego się Ogólnoświatowego Dnia Praw Dziecka. Cała rozmowa przebiegała w miłej atmosferze. Pan Prezydent Michał Zaleski był zaskoczony poziomem wiedzy naszych dzieci, zarówno z dziedziny praw i obowiązków, jakie im przysługują, jak również informacji o Mikołaju Koperniku czy mieście Toruniu. Na koniec spotkania Krasnale zaśpiewały piosenkę o Polsce, a pan Prezydent wręczył im prezent dla przedszkola (gry edukacyjne, książki). Na pewno dla dzieci, jak również samego pana Prezydenta było to wyjątkowe spotkanie.

ROK SZKOLNY 2023/2024

Nazwa grupy w roku szkolnym 2022/2023 Nazwa grupy w roku szkolnym 2023/2024
Misie (3-latki) Jeżyki (4-latki) – wejście dla dzieci młodszych
Biedronki (4-latki) Wiewiórki (5-latki) – wejście dla dzieci starszych
Pszczółki (3-latki) Biedronki (4-latki) – wejście dla dzieci młodszych
Sarenki (3-latki) Mrówki (4-latki) – wejście dla dzieci młodszych
Jeżyki (4-latki) Żabki (5-latki) – wejście dla dzieci starszych
Mrówki (4-latki) Motylki (5-latki) – wejście dla dzieci starszych
Motylki (5-latki) Krasnale (6-latki) – wejście dla dzieci starszych
Sówki (5-latki) Sówki (6-latki) – wejście dla dzieci starszych
Zajączki (5-latki) Zajączki (6-latki) – wejście dla dzieci starszych
Kreciki (4-latki) Kreciki (5-latki) – filia
Stokrotki (5,6-latki) Liski (6-latki) – wejście dla dzieci młodszych
Muchomorki (5-latki) Muchomorki (6-latki) – filia

Nowe grupy:

 • Misie (3-latki) – wejście dla dzieci młodszych
 • Pszczółki (3-latki) – wejście dla dzieci młodszych
 • Sarenki (3-latki) – wejście dla dzieci młodszych
 • Stokrotki (4,5-latki) – filia

Click here to add your own text