MAJ

Tematyka kompleksowa:

 1. Mój kraj- Polska                 06.05.2024- 10.05.2024 r.
 2. Majowa łąka                        13.05.2024- 17.05.2024 r.
 3. Moja rodzina                       20.05.2024- 24.05.2024 r.
 4. Książki- nasi przyjaciele    27.05.2024- 29.05.2024 r.

Zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne:
Dziecko będzie:

 • rozwijać ekspresję ruchową (ruchy, mimika, gesty),
 • rozwijać umiejętności współpracy w grupie,
 • wzmacniać wiarę we własne siły,
 • rozwijać sprawność grafomotoryczną,
 • rozróżniać pojęcia: daleko – blisko, dalej – bliżej,
 • skupiać się na wykonywanej czynności,
 • rozwijać umiejętność dodawania, odejmowania, doliczania, odliczania, określania ilości elementów zbioru,
 • utrwalać znajomość cyfr i liczebników porządkowych,
 • utrwalać wszystkie poznane litery,
 • rozwijać zainteresowania czytelnicze,
 • rozwijać myślenie przyczynowo – skutkowe-sprawne liczenie wyrazów w zdaniu,
 • rozpoznawać i nazywać symbole narodowe,
 • śpiewać hymn Polski,
 • utrwalać pojęcie patriotyzm,
 • wymieniać tańce polskie,
 • tańczyć podstawowe kroki krakowiaka,
 • zaznajamiać się z polskimi przysłowiami,
 • wymieniać mieszkańców łąki,
 • brać udział w zabawach taneczno- ruchowych z chustą animacyjną i sigumą,
 • rozwijać mowę twórczą i aktywność werbalną np. podczas występu z o kazji Dnia Mamy i Taty,
 • interesować się muzyką klasyczną,
 • podczas wykonywania prac plastycznych będą dbać o porządek w miejscu pracy.

Wiersz i piosenka, które poznamy:

„Moja rodzina” /wiersz B. Szelągowska/

Piękny uśmiech, dobre serce;

wszystko umie zrobić sama.

Kocha mnie najbardziej w świecie.

To jest właśnie moja mama!

Zawsze chętnie mi pomagasz,

kiedy jesteś obok, tato.

Z Tobą czuję się bezpiecznie.

Kocham Ciebie właśnie za to!

Dom to miejsce wyjątkowe.

Może być na końcu świata!

Najważniejsza jest rodzina,

czyli mama, ja i tata!

 „Nasza Ojczyzna” /piosenka/

1. Biało- czerwona flaga powiewa,

Szumi na wietrze jak szumią drzewa.

W sercach Polaków dużych i małych

Rośnie duma z tego, że…

Ref:

Nasza Ojczyzna, nasz piękny kraj

Co dzień rozkwita jak wiosną maj.

Nasza Ojczyzna to nasz dom,

Wszyscy Polacy tak ją zwą.

2. Po niebie biały orzeł szybuje,

Na naszym godle on się znajduje.

Na swojej głowie koronę nosi

I nam przypomina, że…

Ref.

Nasza Ojczyzna, nasz piękny kraj

Co dzień rozkwita jak wiosną maj.

Nasza Ojczyzna to nasz dom,

Wszyscy Polacy tak ją zwą.