Kierunek pracy przedszkola na rok szkolny 2023-2024

„Prawa i obowiązki dziecka fundamentem szczęśliwego dzieciństwa 

w domu i w przedszkolu”