Metody pracy stosowane w przedszkolu

Koncepcja pracy przedszkola nastawiona jest na wszechstronny i równomierny rozwój dziecka. Jest ona dostosowana do aktualnych potrzeb społecznych.
Działania nauczycieli opierają się na osobistym kontakcie wychowawczym z każdym dzieckiem w grupie, orientacji w zakresie indywidualnych potrzeb i możliwości wychowanków i dostosowaniu do nich zadań wychowawczych.
Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza przedszkola opiera się na stosowaniu i systematycznym wdrażaniu nowatorskich, aktywizujących metod pracy z dzieckiem m.in.:

– Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
– Pedagogikę zabawy
– odimienną metodę nauki czytania Ireny Majchrzak
– metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
– elementy „Edukacji przez ruch” – Doroty Dziamskiej
– biblioterapię
– dramę
– gry i zabawy integracyjne
– relaksację
– metodę twórczego ruchu Carla Orffa
– metodę gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
– Kinezjologię Edukacyjną Paula Dennisona
– metodę aktywnego słuchania muzyki Bati Strauss
i wiele innych.