Nasze przedszkole funkcjonuje od 21 sierpnia 1978 r. Pierwsze dzieci przekroczyły próg placówki 20 listopada 1978 r. Przedszkole jest położone przy Parku Tysiąclecia. Bogactwo flory i fauny parku sprzyja radosnemu poznawaniu, odkrywaniu i przeżywaniu świata przyrody przez dzieci. Tutaj bawią się, uczą, odpoczywają. Poznają język przyrody, doskonalą swoje zmysły. Naturalne warunki, zmieniające się pory roku, sprzyjają prawidłowemu rozwojowi naszych wychowanków. Wyzwalają swobodę zachowań w zabawach i ćwiczeniach z wykorzystaniem naturalnego środowiska.

W 2012 roku rozpoczęła się budowa nowego skrzydła przedszkola z przeznaczeniem na 125 dodatkowych miejsc. Budynek został oddany do użytku w lutym 2013 roku. Dzięki modernizacji starego budynku, uzyskaliśmy kolejnych sześć sal. Przedszkole korzysta również z sal znajdujących się w budynku sąsiadującej z placówką Szkoły Podstawowej Nr 14.
W sumie w budynku głównym i filii funkcjonuje 16 oddziałów.

 Wokół przedszkola znajduje się wyposażony w nowe urządzenia plac zabaw.