TELEFONY ZAUFANIA
NAZWA CHARAKTER KONTAKT
Telefon zaufania dla dzieci i Młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) ogólnopolski, czynny 7 dni w tygodniu przez 24h 116 111
Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia) czynny od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-22.00, połączenie bezpłatne 116 123
Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA) całodobowe, bezpłatne linie wsparcia, czynne 7 dni w tygodniu przez 24h 800 702 222
Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie Czynny 7 dni w tygodniu przez 24h 800 120 002
Poradnia Telefoniczna „Niebieskiej Linii” Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-18.00 22 668 70 00
Całodobowa Linia Wsparcia Czynny 7 dni w tygodniu przez 24h 800 702 222
Antydepresyjny Telefon Forum Przeciwko Depresji Czynny w każdą środę i czwartek w godz. 17.00-19.00 22 594 91 00
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w Sprawie Bezpieczeństwa Dzieci bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna oraz online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych, takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 12.00-15.00 800 100 100
Dziecięcy telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka Bezpłatny, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-20.00 800 121 212
ITAKA – Antydepresyjny Telefon Zaufania Dyżury psychologów: w poniedziałki, wtorki i niedziele w godz. 15.00-200, we wtorki i środy w godz. 10.00-15.00

Dyżury psychiatrów: w czwartki w godz. 16.00-21.00, w piątki w godz. 15.00-20.00

22 484 88 01
Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20.00, w sobotę w godz. 15.00-17.00 22 425 98 48
Telefon wsparcia dla osób doświadczających lęku (Stowarzyszenie Animo) Infolinia (w języku polskim) czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 18.00-21.00 22 270 11 65
Infolinia dla wychowawcy – pierwszy ogólnopolski telefon zaufania dla nauczycieli Czynny w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 17.00-19.00 801 800 967
Młodzieżowy Telefon Zaufania Czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-19.00 19288
Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Połączenie bezpłatne, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.30-15.30 800 120 226
Anonimowa policyjna linia specjalna – Zatrzymać Przemoc Połączenie bezpłatne, czynny 7 dni w tygodniu przez 24h 800 120 148
Telefon zaufania (Centrum Praw Kobiet) Telefoniczny dyżur prawny w czwartki w godz. 12.00-18.00 22 621 35 37