Cała Polska Czyta Dzieciom

W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy naszą akcję, która propaguje czytelnictwo wśród dzieci i ich rodziców, opiekunów, nauczycieli poprzez zachęcanie dorosłych do codziennego czytania pociechom. Idea głoszona przez Fundację ABC XXI zyskała na przestrzeni dziesięciu lat szerokie grono zwolenników i przekształciła się w ogólnopolską akcję pod hasłem ,,Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie!”

Jeśli chcemy, by nasze pociechy wyrosły na wykształconych, kulturalnych, dobrych ludzi wychowujmy je w miłości do książek, codziennie czytając im dla przyjemności – w domu, przedszkolu.

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych do włączenia się do Naszych działań, czekamy na Państwa propozycje.

Harmonogram działań:

  • Codzienne czytanie dzieciom przez nauczycieli o różnych porach dnia: baśnie, bajki, wiersze.
  • Zapraszanie rodziców do czytania dzieciom we wszystkich grupach według umówionych terminów.
  • Zachęcanie rodziców do głośnego czytania dzieciom w domu.
  • Zapraszanie gości do czytania dzieciom w przedszkolu – jesienna, wiosenna akcja na rzecz kampanii.
  • Włączenie przedszkola do akcji ZACZYTANI, kampanii objętej patronatem honorowym małżonki prezydenta RP Pani Anny Komorowskiej – wzbogacanie kącików czytelniczych w salach.

Program edukacyjny „Mamo, tato, wolę wodę!” jest prowadzony przez Żywiec Zdrój nieprzerwanie od 2009 roku przy wsparciu Instytutu Żywności i Żywienia oraz Instytutu Matki i Dziecka.
Jego celem jest edukowanie dzieci w zakresie pozytywnego wpływu wody na organizm człowieka i jej znaczenia dla całego środowiska. W tegorocznej edycji rozszerzono zakres programu o tematy proekologiczne – przekażemy dzieciom wiedzę dotyczącą znaczenia drzew dla człowieka, zachęcimy do ich wspólnego sadzenia oraz poruszymy temat recyklingu opakowań PET. Będziemy inspirować, bawić i uczyć.

Krajowy certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej otrzymują placówki, które w szczególny sposób pobudzają i skupiają aktywność społeczną mieszkańców oraz przez przykład i działanie tworzą aktywne środowisko wychowawcze dla młodzieży. Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół międzynarodowym certyfikatem „Zielona Flaga”. Nasze przedszkole, jako jedyna placówka oświatowa w Toruniu i jedna z nielicznych w województwie kujawsko – pomorskim, zostało uhonorowane certyfikatem LCAE w roku szkolnym 2015/2016.

Co daje naszej placówce udział w programie Szkoły dla Ekorozwoju?

Udział w programie Szkoły dla Ekorozwoju jest dla naszej placówki zwieńczeniem wszystkich działań, które podejmujemy od wielu lat ucząc dbania o środowisko, odpowiedzialności za swoje otoczenie, świadomego podejmowania działań na rzecz środowiska i jego ochrony, rozwijając wrażliwość na piękno i bogactwo świata przyrody. Jednocześnie udział w programie jest swoistym motorem dla nowych inicjatyw podejmowanych przez nauczycieli naszego przedszkola na rzecz zrównoważonego rozwoju, zachęca do poszukiwania ciekawych sposobów przekazywania dzieciom wiedzy ekologicznej. Realizacja zamierzonych planów wzbogaca naszą działalność wychowawczą i dydaktyczną. Istotnym aspektem jest też otwarcie się na środowisko lokalne, szukanie sprzymierzeńców i podejmowanie wspólnych działań.

Dlaczego „Zielone tereny przyszkolne”?

Nasze przedszkole już od wielu lat podejmuje działania na rzecz szeroko pojętej ekologii. Uczestniczymy w wielu projektach edukacyjnych i ogólnopolskich kampaniach społecznych. Dostarczamy dzieciom wiele możliwości poznawania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami. Ukazujemy niepowtarzalne piękno różnych ekosystemów i środowisk przyrodniczych.
Organizujemy spotkania z miłośnikami przyrody, sadzimy drzewa i dbamy o zieleń wokół przedszkola. Chcąc rozwijać i poszerzać wcześniej podejmowane działania
na rzecz środowiska ubiegając się o certyfikat LCAE wybraliśmy obszar „Zielone tereny przyszkolne”, jego zagadnienia bowiem stanowią integralną część naszego wewnętrznego programu ekologicznego, są kontynuacją działań, które co roku podejmujemy w ramach codziennej pracy z dziećmi.

Podjęte działania (w ramach wybranego obszaru)

Uporządkowanie terenu przedszkola w ramach akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA.
Po raz kolejny uczestniczyliśmy w akcji Sprzątanie Świata. Dzieci poznały rodzaje odpadów, nauczyły się je prawidłowo segregować, a potem posprzątały teren przedszkola oraz pobliski park.

Zorganizowanie happeningu – „zielonego marszu” ulicami osiedla, rozdawanie ulotek przechodniom.
Happening „zielony marsz” był częścią obchodów Święta Drzewa w naszym przedszkolu. Dzieci ubrane na zielono, niosąc zielone baloniki i chorągiewki, maszerowały ulicami osiedla głosząc hasła o charakterze ekologicznym. Rozdawały
napotkanym przechodniom ulotki informujące o idei Święta Drzewa oraz działaniach proekologicznych, jakie podejmujemy w przedszkolu.

Spotkanie z leśnikiem, wspólne sadzenie drzew na terenie przedszkola.
Nasze przedszkole odwiedziła leśnik – pani Monika Marjańska z Leśnictwa Karczemka, która opowiedziała dzieciom o swojej pracy. Dała też kilka dobrych rad, jak posadzić drzewa i jak się później nimi opiekować. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Gniewkowo nasze przedszkole otrzymało w prezencie 11 brzózek, które wspólnie zasadziliśmy na terenie nowego, rozbudowanego placu zabaw mając nadzieję, że za kilka lat utworzą zwartą ścianę zieleni.

Wykonanie plakatów na temat „Jesienne drzewo”, prezentacja prac podczas uroczystego apelu oraz ekspozycja w holu głównym przedszkola.
Każda z 11 grup otrzymała zadanie wykonania dowolną techniką plakatu na temat „Jesienne drzewo”. Inspiracją mogły być liczne drzewa rosnące na terenie naszego przedszkola lub w pobliskim parku. Przepiękne prace przygotowane przez wszystkie dzieci stały się wyjątkową dekoracją podczas obchodów Święta Drzewa. Wyeksponowane w holu głównym przedszkola długo cieszyły oczy odwiedzających.

Zainstalowanie nowych karmników dla ptaków.

Staramy się, by teren naszego przedszkola był miejscem przyjaznym dla ptaków. Znajdują się na nim budki lęgowe, rosną drzewa, których owoce są dla ptaków pokarmem. Podjęliśmy decyzję o zamontowaniu dużego karmnika, przeznaczonego do dokarmiania większej liczby ptaków. Wykonał go, bardzo solidnie, tata Marcela. O to, by w karmniku nie zabrakło pożywienia dbały przede wszystkim dzieci z grupy „Jeżyki”.

Dywany dla Pani Wiosny – plener plastyczny.
Plener plastyczny, podczas którego dzieci malowały kredą „Dywany dla Pani Wiosny” był częścią obchodów pierwszego dnia wiosny w naszym przedszkolu. Kolorowe prace zdobiły przedszkolne chodniki do pierwszego wiosennego deszczu.

Nadanie imienia najstarszemu z drzew na terenie przedszkola.
Z okazji Święta Patrona wybraliśmy najstarsze drzewo na terenie przedszkola. Okazała się nim brzoza, której uroczyście nadaliśmy imię „Szaferek”. Pamiątkową tabliczkę przygotowali Rodzice.

Rozbudowa i pielęgnacja ogródka skalnego.
Budowę ogródka skalnego rozpoczęliśmy w ubiegłym roku. Z pomocą rodziców, przy zaangażowaniu pracowników przedszkola powstał efektowny skalniak, który jednak nie istniał w świadomości dzieci. Postanowiliśmy to zmienić, stąd w naszym planie działania znalazł się punkt dotyczący pielęgnacji i wzbogacenia skalniaka o nowe rośliny. Okazją do podjęcia powyższych działań stały się obchody Dnia Ziemi i Święto Patrona. Dzieci pieliły ogródek, sadziły nowe rośliny (ufundowane przez Radę Rodziców), podlewały je w miarę potrzeb.

Postacią przewodnią projektu jest kot Amadeusz, który zabiera głos w wierszykach z książki „O kotku Amadeuszu, czyli wiersze na małe i duże troski”. Podejmuje on tematy znane wszystkim dzieciom, np. jak radzić sobie z emocjami (ze strachem, z nieśmiałością, z poczuciem porażki, ze
smutkiem), jak rozwiązywać problemy (jak odnaleźć swój talent, jak znaleźć przyjaciół, co robić w czasie choroby), jak radzić sobie w niektórych sytuacjach (jak pokonać nudę), jak odnaleźć się w świecie (jak zadbać o przyrodę, jak pokonać nieśmiałość, jak pokonać niecierpliwość, czy warto być dorosłym).

 WPROWADZENIE#Rozliczenie

We wrześniu dzieci z grupy Misie i Liski poznały kota Amadeusza. Razem z panią Agą z lisków bawiły się z kotem w nić przyjaźni, słuchały i śpiewały piosenkę pt. ” Amadeusz”, wymyśliły nawet wiele wspólnych wesołych zabaw w rytm utworu p. Tartasa:) A wszystko to, dzięki projektowi ” Z kotem Amadeuszem w świat wartości i emocji”.

ZADANIE 1#Rozliczenie

28 września 6 latki z lisków  razem z kotem Amadeuszem ” uczyły się być fair play” i po wysłuchaniu wierszyka oraz burzy mózgów na temat ” Co nam daje gra” wzięły udział w Przedszkoliadzie Lewobrzeża, gdzie odwołując się do swoich ustaleń dzielnie i wesoło kopały piłkę.

ZADANIE 2#Rozliczenie

Podczas realizacji projektu z kotem Amadeuszem dzieci z najmłodszej grupy chętnie uczestniczyły w tworzeniu gry podłogowej. Grę nazwały ” Serca Amadeusza”, dzieci cudownie zrozumiały role dopingujących i kulturalnych kibiców- wykonywały falę i biły brawo, a dwoje wyłonionych w trakcie losowania „Misiów” wcieliło się w rolę graczy.

Dzieci zapamiętały z poprzedniego spotkania jak należy dziękować sobie za grę i co najważniejsze, że LICZY SIĘ ZABAWA, wygrana to rzecz drugorzędna, gdy stosujemy się do zasad FAIR PLAY.
ZADANIE 3#Rozliczenie
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania.
Dzieci z grupy Misie bardzo chętnie pomogły kotu Anadeuszowi oswoić się ze zdrowym jedzeniem. Podczas trzech zrealizowanych do tego tematu zajęć poznały zasady zdrowego odżywiania bawiąc się piramidą żywienia, stworzyły warzywne plakaty odkrywając przy okazji, że warzywka to także świetne narzędzia do malowania, a na koniec odwiedziły nasze panie kucharki w prawdziwej przedszkolnej kuchni i zaznajomiły się z zasadami zdrowego gotowania! Teraz i kot Amadeusz i dzieci pamiętają, że warzywa i owoce dają nam zdrowie!

 # ZADANIE WŁASNE: Międzynarodowy Dzień Dzielenia Się

29 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Dzielenie się.

Maluchy z grupy Misie wysłuchały wierszyka „O kotku Amadeuszu, który nie chciał się dzielić”.

Dzieciaki  bardzo chętnie brały udział w zabawach. Dzieliły się misiem podczas zabawy logorytmicznej w kole, przekazywały sobie zabawki używając zwrotów grzecznościowych : proszę i dziękuję, a na koniec podczas zabawy muzyczno- ruchowej „Domki” dzieliły się swoją własną przestrzenią!

Z omawianych zajęć dzieci zapamiętały, że:

POŻYCZANIE TO WSPÓŁPRACA, A ZABAWKA ZAWSZE WRACA!

POŻYCZANIE, WYMIENIANIE, KOLEŻEŃSKIE ZACHOWANIE!

# ZADANIE WŁASNE 2: Dzień Wolontariusza

5 grudnia obchodzimy Dzień Wolontariusza.
Kot Amadeusz pomógł dzieciom 6 letnim z grupy Liski zrozumieć to trudne słowo;) Dzieci obejrzały film pt. Wolontariusz : kto to taki?- edukujemy o wolontariacie

https://www.youtube.com/watch?v=vzs6bBqVCoE, po czym z zapałem przystapiły do wykonania ozdób na kiermasz bożonarodzeniowy, z którego dochód został przekazany dla potrzebujących rodzin z naszego przedszkola.
Dzięki ogromnej chęci niesienia pomocy Liski zachęciły rodziców do wsparcia Szlachetnej Paczki oraz zbiórki karmy dla zwierząt z toruńskiego schroniska.
Dzieci są z siebie bardzo dumne i zapamiętały, że DOBRO POWRACA!
Dziękujemy kocie Amadeuszu za przypominanie nam o TYLU ważnych sprawach! Okazało się nawet, że DAWANIE może bardziej cieszyć niż BRANIE!

ZADANIE 4 # ROZLICZENIE

Dzień Kota😊 W połowie lutego wszystkie kotki obchodziły swoje święto, w tym roku szczególnie uhonorowaliśmy naszego przyjaciela AMADEUSZA ! Było bardzo ciekawie, najpierw śpiewaliśmy piosenkę o Amaduszu

https://www.youtube.com/watch?v=q293_QsckZY

potem przypomnieliśmy sobie wierszyk, następnie poznaliśmy wiele ciekawostek o kotach ( już wiemy m. in, że na tylnych łapach kotki mają 4 palce, a na przednich 5 😊) Na końcu były zabawy i malowanki. Dziękujemy Amadeuszu, że dajesz nam inspiracje do wzbogacania wiedzy i motywujesz do szukania przyjaciół także wśród zwierząt.

ZADANIE 5 # ROZLICZENIE

Europejski Dzień Talentów 😊

Wielu z nas zastanawia się, czy każdy człowiek ma jakiś talent. Czy istnieje w nas wszystkich coś wyjątkowego, co wyróżnia nas spośród innych? Czy talent jest czymś, co można rozwijać i doskonalić, czy też jest to coś, z czym przychodzimy na świat?

Jedną z teorii na temat talentu jest ta, która mówi o nim jako o naturalnej zdolności. Według niej, każdy człowiek rodzi się z pewnymi predyspozycjami do określonych dziedzin. Niektórzy mają talent muzyczny, inni matematyczny, jeszcze inni artystyczny. To, czy dany talent zostanie rozwinięty i wykorzystany, zależy od jednostki i jej otoczenia.

Ważne jest jednak zauważyć, że talent nie jest jednoznaczny z sukcesem. Choć ktoś może mieć naturalną zdolność do czegoś, to bez odpowiedniego wysiłku i pracy nie osiągnie w tym dziedzinie sukcesu. Talent to tylko punkt wyjścia, a reszta zależy od nas samych.

Jeśli każdy człowiek ma jakiś talent, to czy można go rozwijać? Odpowiedź brzmi: tak. Talent to nie tylko coś, z czym przychodzimy na świat, ale również coś, co możemy rozwijać i doskonalić przez całe życie.

Ważne jest, aby znaleźć swoje pasje i zainteresowania. Jeśli czujemy, że mamy talent w jakiejś dziedzinie, warto poświęcić czas i energię na jego rozwijanie.

Dziękujemy Amadeuszu, że nam o to uświadomiłeś😊

ZADANIE WŁASNE 3# ROZLICZENIE

Dzień Zadawania Pytań😊

Kto pyta- nie błądzi😊 A dzieci-  ciekawe świata i pełne głodu wiedzy zadają mnóstwo pytań, czasami są to pytania zabawne, czasami poważne. Razem z Kotem Amadeuszem usłyszeliśmy jak dzieci z grupy Misie zastanawiały się skąd biorą się kolory.. może z magii…może trochę tak 😊
Z okazji Międzynarodowego Dnia Zadawania Pytań przeprowadziliśmy zabawy badawcze z KOLORAMI😊 Był efekt WOW😊

ZADANIE 6 # ROZLICZENIE

23 kwietnia Liski i Misie świętowały Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Z tej okazji do dzieci z grupy Liski na zajęcia otwarte przywędrowali rodzice, dziadkowie lub starsze rodzeństwo:) Wszyscy przypomnieliśmy sobie jakie są zasady korzystania z książek, jakie mamy rodzaje książeczek, jak można naprawić zniszczoną książkę i wreszcie dowiedzieliśmy się co to jest lapbook i jak można go wykonać.
Wspólnie z bliskimi dzieci wykonały lapbooki podsumowujące wiedzę na temat wiosny. W lapbooku znalazły się ptaki wracające do Polski na wiosnę, kwiaty wiosenne, przysłowia o marcu i kwietniu, budowa kwiatu i budowa drzewa oraz narzędzia niezbędne do wiosennych porządków w ogrodzie. Dziękujemy Ci Amadeuszu, że przypomniałeś nam o ŚWIĘCIE KSIĄŻKI oraz o tym, że warto nauczyć się czytać!